KARUNAMAYA

NALAにあり珍しい4層屋根の寺院。
DSC 0084 DSC 0086 DSC 0080  珍しい4層屋根 DSC 0081
DSC 0083 DSC 0089 DSC 0090 DSC 0091
DSC 0093 DSC 0095  珍しい4層屋根 DSC 0097 DSC 0100  珍しい4層屋根