HSU-TAUNG-PYIT

僧院を含むコンプレックス。彫刻が良い。
HSU004 HSU002 HSU003 HSU021
HSU005 HSU006 HSU007 HSU010
HSU013 HSU014