UDAYESHWARA

1080年 シヴァ寺院。パラマーラ朝のウダヤデティチヤ王によって建立。カジュラホ寺院に似ている。
UDAYESH001 UDAYESH002 UDAYESH005 UDAYESH009
UDAYESH010 UDAYESH014  ブラフマー UDAYESH016 UDAYESH021
UDAYESH022 UDAYESH024 UDAYESH028 UDAYESH032
UDAYESH011 UDAYESH017 UDAYESH018 UDAYESH019
UDAYESH035 UDAYESH036 UDAYESH037 UDAYESH033
UDAYESH039  マヒシャスラマルディニー UDAYESH040  チャームンダー UDAYESH041  チャームンダー