BHARATESHWAR

7世紀 Sailodbhava 支配下で建立
BHARA007 BHARA002 BHARA003  ドゥパラパーラ BHARA004  ドゥパラパーラ
BHARA005  象狩り BHARA006