RATNAGIRI

6〜9世紀 仏教(密教) オリッサにおける仏教の中心地。僧院が2つある。玄奘三蔵も訪れたと言われている。
RATNAG011 RATNAG176 RATNAG137 ヴァスダラー女尊立像 RATNAG139 ヤムナー
RATNAG140 木に登る人、上ローカナータ観音菩薩坐像下ジャンバラ坐像 RATNAG141 木に登る人gelbai RATNAG142 RATNAG143 木に登る人gelbai
RATNAG144 四臂金剛手菩薩 RATNAG145 RATNAG146 RATNAG013 ジャンバラ坐像
RATNAG015 ハーリティー女尊(鬼子母神) RATNAG132 RATNAG164 触地印釈迦如来坐像、左蓮華手菩薩 、右金剛手菩薩 RATNAG165
RATNAG172 RATNAG175 RATNAG029 RATNAG042
RATNAG044 RATNAG016 RATNAG018 RATNAG003 ヴァスダラー女尊 
RATNAG030 RATNAG038 木に登る人gelbai RATNAG039 RATNAG083
RATNAG087 RATNAG100 RATNAG094 RATNAG095
RATNAG098 RATNAG104 RATNAG113 RATNAG116 ヴァジュラダルマ観音菩薩坐像
RATNAG119 胎蔵大日如来坐像 RATNAG157 RATNAG185 RATNAG178
RATNAG191 RATNAG136 四臂不空羂索観音立蔵 RATNAG138 左四臂観音菩薩、右四臂不空羂索観音 RATNAG148
RATNAG150 二臂宝冠文殊菩薩 RATNAG151 RATNAG152 RATNAG153 木に登る人gelbai
RATNAG154 RATNAG156 木に登る人gelbai RATNAG158 RATNAG159
RATNAG160 RATNAG035 RATNAG161 RATNAG162 木に登る人gelbai
RATNAG166 木に登る人gelbai RATNAG037 RATNAG167 RATNAG170
RATNAG173 RATNAG189 RATNAG192 RATNAG194
RATNAG005 RATNAG006 RATNAG007 RATNAG017
RATNAG019 八難救済ターラー菩薩 RATNAG021 二臂宝冠文殊菩薩立像 RATNAG027 RATNAG028
RATNAG031 触地印如来坐像、光背に八菩薩 RATNAG032 触地印如来坐像、脇侍蓮華手菩薩と金剛手菩薩 RATNAG033 触地印如来坐像、光背に八菩薩 RATNAG034 触地印如来坐像、脇侍蓮華手菩薩、金剛手菩薩 
RATNAG040 触地印釈迦如来坐像 RATNAG041 蓮華手菩薩立像 RATNAG043 金剛手菩薩立像 RATNAG048 木に登る人gelbai
RATNAG049 木に登る人gelbai RATNAG050 RATNAG053 RATNAG056
RATNAG055 RATNAG066 RATNAG084 木に登る人gelbai RATNAG088
RATNAG092 RATNAG089 RATNAG096 RATNAG097
RATNAG102 RATNAG103 RATNAG105 RATNAG107 三道宝階釈迦如来立像、脇侍梵天と帝釈天
RATNAG110 RATNAG115 胎蔵大日如来 RATNAG122 RATNAG135