SANGAMESHWARA

プラケーシン1世(540~566年)の建立。チャールキヤ朝で最も早く
建てられた寺院。素晴らしい寺院。
AA1 0145 AA1 0148 AA1 0151 AA1 0155
AA1 0160 AA1 0165  クベーラ AA1 0168 AA1 0190
AA1 0169  アルダナリーシュヴァラ AA1 0172  ヤムナー AA1 0176 AA1 0178  ヤマ
AA1 0179 AA1 0181 AA1 0183 AA1 0185  アンダカを退治するシヴァ
AA1 0187 AA1 0189 AA1 0192 AA1 0194
AA1 0198 AA1 0200 AA1 0196 AA1 0214
AA1 0202 AA1 0204  カーライッカルアンマイヤール、ナタラージャ AA1 0207 AA1 0208
AA1 0210 AA1 0212  ビクシャータナ AA1 0217 AA1 0221
AA1 0220 AA1 0225 AA1 0234 AA1 0238  ナンディ