CHIKKA MANAKUTA

5世紀中頃 ドゥルガー寺院と同じチャイティヤ堂と同様の馬蹄形のプラン。もともとヴィシュヌ派の寺院で祠堂はスーリヤに捧げられたが、後にシヴァ派の寺院に改造された。
CHIKKA007 AA1 0097 AA1 0095 AA1 0091
AA1 0100 AA1 0102 AA1 0104 AA1 0108
AA1 0111 AA1 0113 AA1 0107 CHIKKA001
CHIKKA010