BHAJA

BC2~1世紀 仏教窟
19窟(ヴィハーラ窟)の彫刻が素晴らしい。
BHAJA-1  チャイティヤ窟 BC2〜1世紀 BHAJA-2 BHAJA-4 BHAJA-6
BHAJA-5 BHAJA-20 BHAJA-8 BHAJA-3
BHAJA-7 BHAJA-9  スーリヤ神とインドラ神 BHAJA-15 BHAJA-12  インドラ神部分
BHAJA-13  インドラ神部分 BHAJA-14  インドラ神部分 BHAJA-19 BHAJA-16
BHAJA-17 BHAJA-18 BHAJA-10  スーリヤ神 BHAJA-11  インドラ神