NAGDA

975年 プラティハーラ朝
2つの寺院からなり、大きい方はSAS寺院で10の小さな寺院が付属しており、小さい方はBAHU寺院で五堂型であ。BAHU寺院の前には珍しい三連のトラナが建っている。
SASBAFU-10  3連のトーラナ SASBAFU-2 SASBAFU-3 SASBAFU-11
SASBAFU-1 SASBAFU-17 SASBAFU-14 SASBAFU058
SASBAFU-21  ミトゥナ SASBAFU-15 SASBAFU-16 SASBAFU-13
SASBAFU-12 SASBAFU-6 SASBAFU-5 SASBAFU059
SASBAFU030 SASBAFU031 SASBAFU032 SASBAFU-4
SASBAFU065 SASBAFU-7  シヴァ SASBAFU-8 SASBAFU-9
SASBAFU-20  チャームンダー SASBAFU-19  マヒシャスラマルディニー SASBAFU-18  ドゥルガー SASBAFU-22
SASBAFU-23 SASBAFU-24